Parametry składu ciała:

Parametry składu ciała:

Zalety wyników seca mBCA w zarysie

Parametry składu ciała:

seca mBCA oblicza wiele parametrów składu ciała z medyczną precyzją.  W wieloośrodkowym badaniu walidacyjnym, w którym brało udział ponad 250 uczestników z różnych grup etnicznych, sprawdzono według najlepszych metod referencyjnych, wyjątkową dokładność i niepowtarzalność wyników. Poniżej znajduje się przegląd najważniejszych parametrów seca MBCA i fundamentalne znaczenie dla codziennej pracy w wielu dziedzinach medycyny.


FM/FFM

Masa tłuszczowa / Masa beztłuszczowa

 • Medycznie precyzyjne zróżnicowanie pomiędzy masą tłuszczową i beztłuszczową jest szczególnie ważne, kiedy mamy do czynienia ze zmianą wagi ciała. Dotyczy to zarówno pacjentów z nadwagą lub otyłością, jak również pacjentów z niedowagą.
 • Rozwój i zmiany masy tłuszczowej w czasie przebiegu terapii są cennymi wskazówkami w bariatrii, diabetologii, w medycynie żywienia i medycynie ogólnej.
 • Osoba z zaburzeniami metabolicznymi jak Insulino oporność, w początkowej fazie choroby traci prawie wyłącznie wodę z masy swojego ciała w. Dlatego indywidualna i dokładna ocena parametrów masy tłuszczowej jest tak istotna dla prawidłowej diagnozy.
 • Również u chorych niedożywionych pacjentów poprawne określenie masy tkanki tłuszczowej jest niezbędne i odgrywa w wielu dziedzinach medycznych ważną rolę. Tymi dziedzinami są np. onkologia, kardiologia, nefrologia ale też w przypadku anoreksji czy bulimii - psychologia.
 • Innym ważnym obszarem zastosowania analizy i kontroli masy tłuszczowej jest medycyna sportowa, w której kluczowy jest nadzór stanu kondycji pacjenta, programów treningowych i rehabilitacyjnych.

SMM

Masa mięśni poprzecznie prążkowanych

 • Ustalenie masy mięśni poprzecznie prążkowanych ma decydujące znaczenie w trakcie kontroli zmian wagi u pacjentów z nadwagą lub.
 • Przyrost i utrzymanie masy mięśni poprzecznie prążkowanych gra ważną rolę w przypadku osób z niedowagą, w kardiologii, w medycynie sportowej, jak i w trakcie redukcji masy ciała.
 • W szczególności u pacjentów niedożywionych, którzy cierpią z powodu sarkopeni albo charłactwa, utrzymanie odpowiedniej masy mięśniowej jest konieczne do zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności. Jest często obserwowane u pacjentów onkologicznych, kardiologicznych i nefrologicznych. Podobne przypadki występują również w psychologii, w anoreksji i bulimii.
 • Innym ważnym obszarem zastosowania, w którym zachodzi potrzeba diagnozy i kontroli masy mięśniowej jest medycyna sportowa, w której kondycja sportowców oraz monitorowanie programów szkoleniowych, fizjoterapia i rehabilitacja odgrywają dużą rolę.

VAT

Tłuszcz


BCC

Wykres składu ciała

 • BCC pokazuje masę tłuszczową i beztłuszczową na jednej grafice. To umożliwia interpretację składu ciała na pierwszy rzut oka.
 • Wykres składu ciała zapewnia pomiaru składu ciała na podstawie długoterminowej obserwacji z szczegółowym wykazem czynników przyczyniających się do zmiany masy ciała: tkanki tłuszczowej lub tanki beztłuszczowej.
 • Wykres składu ciała jest niezbędnym narzędziem w ocenie utraty wagi, zarówno w diabetologii, kardiologii, medycynie ogólnej, a także w medycynie żywienia.
 • W przypadku niedożywionych pacjentów z dziedziny onkologii, kardiologii, nefrologii, a także w psychologii (anoreksji lub bulimii), wykres składu ciała zapewnia dokładne i ważne informacje o zmianach w jego składzie.
 • Ponadto daje możliwość kontrolowania w medycynie sportowej kondycji pacjenta oraz przebiegu fizykoterapii i rehabilitacji.

TBW/ECW

Całkowita ilość wody w organizmie/ wewnątrz- i pozakomórkowej

 • Dokładne medyczne oszacowanie całkowitej wody w organizmie i wewnątrz- i pozakomórkowej ma zasadnicze znaczenie w nefrologii dla lepszej weryfikacji masy samego ciała.
 • Rozkład cieczy pomaga w wykrywaniu obrzęków i jest często stosowany w kardiologii, pulmonologii i nefrologii u pacjentów ze schorzeniami wątroby, którzy zazwyczaj potrzebują także porad żywieniowych.
 • W medycynie sportowej, zarządzanie płynami jest ważnym elementem, by zapobiec odwodnieniu i uzyskać optymalny wzrost wydajności.
 • Precyzyjne określenie wody w organizmie przyczynia się również do śledzenia utraty masy ciała od momentu rozpoczęcia diety. Zwłaszcza u pacjentów z opornością na insulinę, w kardiologii i medycynie ogólnej, redukcja wody w organizmie powinna być obserwowana.

BIVA

Wektorowa analiza impedancji bioelektrycznej

 • Wektorowa analiza bioelektrycznej impedancji (BIVA) zapewnia jednocześnie informacje na temat zawartości wody i kąta fazowego (wartość dla metabolizmu).
 • BIVA ocenia stan nawodnienia, który ma w medycynie sportowej duże znaczenie. Ponadto identyfikuje pacjentów BIVA z nadmiarem wody w organizmie, których często spotyka się w nefrologii i kardiologii.
 • Ponadto BIVA dostarcza informacji na temat stanu odżywiania oraz innych cennych informacji dotyczących ciężaru pacjentów w diabetologii, onkologii i psychologii (leczenie anoreksji i bulimii).
 • W ogólnej praktyce BIVA umożliwia diagnozę pacjenta i pozwala na wyciągnięcie ewentualnych wniosków, które mogą być zweryfikowane za pomocą dalszych testów diagnostycznych.

PA

Kąt fazowy

 • Kąt fazowy jest skorelowany ze stanem metabolicznym danego człowieka.
 • Przy ustalonej wartości kąta fazowego można ewidentnie - szczególnie w onkologii, nefrologii i kardiologii, a także przy HIV - stwierdzić ciężkość wykrytej choroby.
 • U zdrowych, młodych ludzi o niskiej wartości kąta fazowego zaleca się dodatkową diagnostykę (badania krwi, etc.).
 • Kąt fazowy jest ważnym wskaźnikiem zarówno w ogólnej praktyce rutynowych kontroli oraz w medycynie sportowej.
 • Ponieważ niski kąt fazowy często pojawia się w kontekście niedożywienia, jest ważnym wskaźnikiem przy anoreksji lub bulimii w psychologii i generalnie w medycynie odżywczej.