Niewydolność serca

Opis przypadku

Dane pacjenta

Dane pacjenta

Wiek: 65 lat
Płeć: męska
Wzrost: 1,81 m
Waga początkowa: 102,85 kg
Początkowe BMI: 31,40 kg/m²


Wywiad medyczny / diagnoza

Wywiad medyczny / diagnoza

65 letni otyły mężczyzna cierpi na niewydolność serca, która jest leczona środkami medycznymi. Niewydolność wynikła na skutek zawału serca, który z kolei był konsekwencją chorby niedokrwienia serca. Z BMI 31,40 kg/m1 znajduje się on w zakresie otyłości, co stanowi faktor ryzyka. W trakcie rutynowych badań, określenie składu ciała dostarcza dodatkowych informacji o stanie pacjenta.


Wykresy wyników pomiarów

Wykresy wyników pomiarów

Masa tłuszczowa

Obserwując masę tłuszczową jest widoczne, że wynosi ona 25,90 kg, co stanowi 25% wagi całkowitej i znajduje się tym samym w normalnym zakresie.


  • Masa tłuszczowa (FM): 25.90 kg
  • Procent tłuszczu (FM %): 25.00 %
  • Wskaźnik masy tłuszczowej (FMI): 7.91 kg/m²

Wykresy wyników pomiarów

Body Composition Chart (BCC)

BCC pokazuje przyczynę niskiej masy tłuszczowej w porównaniu do wysokiego BMI. Punkt pomiaru jest poza normalnym zakresem, masa beztłuszczowa wzrosła. W normalnym przypadku, świadczyłoby to o podwyższonej masie mięśniowej.

Wykresy wyników pomiarów

Analiza wektorowa impedancji bioelektrycznej (BIVA)

Analiza wektorowa impedancji bioelektrycznej dostarcza informacji o podwyższonej masie beztłuszczowej: masa mięśniowa nie jest tu wpływającym czynnikiem, tylko zatrzymywanie wody. Można to wywnioskować z faktu, że punkt pomiarowy nie jest w obszarze wysokiej masy komórkowej. To z kolei potwierdza obraz kliniczny: niewydolność serca z atrzymywaniem wody.

Wykresy wyników pomiarów

Kąt fazowy

Potwierdza to również kąt fazowy. Im więcej masy mięśniowej i mniej masy tłuszczowej, tym większy kąt fazowy. Obrzęki z kolei powodują niskie wartości kąta fazowego.

Kąt fazowy φ: 4.1°

 


Podsumowanie

Podsumowanie

Znaczna nadwaga wynika w szczególności ze zwiększonego zatrzymywania wody pozakomórkowej, co spowodowane jest niewydolnością serca. Zastosowanie leków moczopędnych może zmniejszyć retencję wody, a postęp może być monitorowany za pomocą seca mBCA.

Pacjent ma bardzo wysokie BMI, co nie jest związane ze zwiększeniem masy tłus zczowej, lecz z podwyższeniem retencji wody pozakomórkowej w wyniku niewydolności serca, która musi zostać zmniejszona.