Hartinsufficiëntie

Casusverslag

Patiëntgegevens

Patiëntgegevens

Leeftijd: 65 jaar
Geslacht: man
Lengte: 1.81 m
Aanvankelijk gewicht: 102.85 kg
Aanvankelijke BMI: 31.40 kg/m²


Medische voorgeschiedenis/diagnose

Medische voorgeschiedenis/diagnose

Een 65-jarige obese man lijdt aan hartinsufficiëntie, waarvoor hij medicatie krijgt. De insufficiëntie is ontstaan na een hartinfarct dat op zijn beurt was veroorzaakt door een coronaire hartaandoening. Met een BMI van 31,40 kg/m² bevindt hij zich in het obese bereik, dat als risicofactor geldt. Tijdens een routineonderzoek moet een meting van de lichaamssamenstelling meer inzicht geven in de conditie van de patiënt.


Grafieken van de meetresultaten

Grafieken van de meetresultaten

Vetmassa (FM)
Wanneer we kijken naar de vetmassa, dan blijkt dit 25,90 kg te zijn, d.w.z. 25,00% van het totale gewicht, en ligt daarmee binnen het normale bereik.

  • Vetmassa (FM): 25.90 kg
  • Vetpercentage (FM %): 25.00 %
  • Vetmassa-index (FMI): 7.91 kg/m²

Grafieken van de meetresultaten

Lichaamscompositiegrafiek (BCC)
Uit de BCC blijkt de reden voor de lage vetmassa in vergelijking met de hoge BMI. Het meetpunt ligt buiten het normale bereik, er is een toename van vetvrije massa. Normaal gesproken zou dit wijzen op een toegenomen spiermassa.

Grafieken van de meetresultaten

Vectoranalyse van de bio-elektrische impedantie (BIVA)
Een vectoranalyse van de bio-elektrische impedantie geeft op haar beurt informatie over een verhoogde vetvrije massa: niet spiermassa is hier de bepalende factor, maar een hogere vochtretentie. Dit blijkt uit het feit dat het meetpunt zich niet in het gebied van de hoge celmassa bevindt. Dit bevestigt dan weer het klinisch beeld: hartinsufficiëntie met vochtretentie.

Grafieken van de meetresultaten

Fasehoek

Dit wordt uiteindelijk ook bevestigd door de fasehoek. Hoe meer spiermassa en hoe minder vetmassa, des te hoger de fasehoek. Oedeem kan echter lage fasehoekwaarden veroorzaken.

Fasehoek φ: 4.1° 


Samenvatting

Samenvatting

Het ernstige overgewicht komt met name door de verhoogde retentie van extracellulair vocht als gevolg van de hartinsufficiëntie. Zo zou bijvoorbeeld een behandeling met diuretische geneesmiddelen de vochtretentie verminderen, wat in de gaten kan worden gehouden met de seca mBCA.

De patiënt heeft een zeer hoge BMI, maar die is niet het gevolg van een verhoogde vetmassa, maar van een hogere retentie van extracellulair vocht als gevolg van hartinsufficiëntie, die moet worden verminderd.