seca en de bescherming van het milieu:

Ons rood is 100% groen

Onze verantwoordelijkheid

Als we bij seca zeggen dat "niets zwaarder weegt dan leven", dan doelen we niet alleen op onze weegschalen en meetinstrumenten. Werken aan een goede gezondheid is niet iets wat zich beperkt tot artsenpraktijken, ziekenhuizen en verpleeghuizen, maar vindt plaats overal op deze planeet.

Elke inspanning die mensen gezond houdt, is de moeite waard. Wij werken met dezelfde toewijding en energie voor uw gezondheid waarmee wij de wereldmarktleider zijn geworden op het gebied van medisch wegen en meten.


Met een goed geweten

Ons rood is 100% groen

Zuinig met grondstoffen, hulpbronnen en energie.

Al onze hulpmiddelen voldoen aan de Europese WEEE-richtlijn inzake de vermindering van elektronisch afval, de RoHS-richtlijn en REACH-verordeningen. Deze hebben allemaal tot doel om het gebruik van gevaarlijke stoffen te beperken en stellen het registreren, beoordelen en het verstrekken van vergunningen voor, en het beperken van chemische stoffen verplicht. Daarnaast voldoen wij aan het EU-verbod op het gebruik van de biocide dimethylfumaraat.

Alle accu's en batterijen in onze instrumenten voldoen aan de EG-richtlijn 2996/66/EG en bevatten dus geen cadmium of kwik. Naleving van deze normen wordt intern gecontroleerd en er vinden regelmatig audits door onafhankelijke laboratoria plaats.

Alle seca-producten zijn bijna 100% recyclebaar. Alle onderdelen zijn voorzien van een etiket met recyclingcodes voor hergebruik en op de verpakking is de Grüner Punkt aangebracht. De hoeveelheid verpakking die wordt gebruikt wordt regelmatig geëvalueerd en wordt zo klein mogelijk gehouden.

Weegschalen die niet langer door klanten worden gebruikt, worden op professionele wijze gereconditioneerd of op correcte wijze afgevoerd.

Bij seca intern ontwikkelde intelligente technologie brengt het energieverbruik van onze producten terug tot een minimum. Er wordt zelfs energie bespaard wanneer een instrument in de sluimerstand staat, doordat veel seca-producten zijn uitgerust met een functie voor automatische uitschakeling.


Hou het schoon door het milieu te beschermen

Al het andere is rommel

De bescherming van het milieu begint bij seca niet bij het gereedgekomen product maar al in de productiefase. Van de fabriek tot het administratiegebouw. Van Hamburg tot China.

We hebben harde bewijzen waarmee we de deugdelijkheid van ons milieubeheersysteem kunnen aantonen. Voor onze productievestigingen in China hebben we op vrijwillige basis de in ISO 14001 beschreven certificeringsprocedure doorlopen.

Energie- en milieubeheer heeft ook in Hamburg hoge prioriteit. Het hoofdkantoor van onze onderneming is volgens de nieuwste isolatievereisten geïsoleerd om de warmte binnen te houden, energie te besparen en CO2-emissies te beperken. Verder wordt het gebouw verwarmd met gebruikmaking van de meest geavanceerde technologie. In de productiehallen zorgen plafondradiatoren voor een ideale verspreiding van de warmte. De temperatuur in het hele gebouw wordt geregeld via buitensensoren en de kosten om het systeem draaiende te houden worden zo laag mogelijk gehouden door middel van een overschakelingsprogramma tussen werkdagen en weekends. Energieverspilling wordt ook tegengegaan door een intelligent verlichtingssysteem en doordat grote en kleine energieverbruikers automatisch worden uitgeschakeld. Dankzij een effectief energiebeheer hebben we ons energieverbruik kunnen terugbrengen.

Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het hanteren van alle, ook gevaarlijk, afval. Papier, glas en plastic worden gescheiden ingezameld en afgevoerd. Gevaarlijk afval wordt afgevoerd na een verplichte controle. Zo wordt gebruikgemaakt van afvoerkanalen en wordt duidelijk gedocumenteerd hoe, waar en door wie het afval is verwerkt.


Gewoon geen energie verspillen!

Bij seca denken we allemaal mee

Ons voortdurende streven om met nog minder energie en grondstoffen toe te kunnen, beperkt zich niet tot afzonderlijke producten en productielocaties van seca. Elke werknemer is er persoonlijk bij betrokken.

seca maakt het voor iedereen makkelijk en mogelijk om over te stappen van de auto naar openbaar vervoer. Dit doen we onder andere door een deel van de kosten voor een OV-kaart, zoals de Profitcard, te vergoeden. Ook is er het FahrradSpass-programma, waarin milieubescherming en een gezonde leefstijl samenkomen, en is er een beloning voor werknemers die per fiets naar het werk komen.

Onze topprioriteit is dat kantoormedewerkers het gebruik van de grondstof papier tot het hoogst noodzakelijke beperken. Wij werken met e-mailberichten, versturen faxen alleen via de pc en slaan al onze documenten digitaal op. Veel processen op het gebied van ERP en IT zijn ontworpen om geen papierspoor achter te laten en zo min mogelijk energie te gebruiken.

Dit is ook het geval met onze ThinClients (energie- en hulpbronnenbesparende mini-pc's), waar seca nu al een poosje mee werkt. Moderne en ultramoderne technologieën zorgen ervoor dat overal binnen de onderneming het milieu beter wordt beschermd. Zelfs op de ontwerpafdeling, waar de tekentafel is vervangen door de meest geavanceerde computers, en alle projectgegevens worden er digitaal beheerd.


In harmonie met de natuur

Een milieubewuste dienstverlener

Met onze seca service bewijzen we ook het milieu een dienst. Van ons voertuigenpark en de verpakking van vervangende instrumenten tot aan losse vervangende onderdelen.

Alle vrachtwagens zijn vervangen door voertuigen met de recentste Blue Motion-technologie. Deze voertuigen verbruiken tien tot vijftien procent minder brandstof dan voertuigen met conventionele technologieën.

De transporthouders die seca service gebruikt voor huurinstrumenten kunnen oneindig vaak worden hergebruikt.

Met de nieuwe 360° wireless-technologie van seca hoeft de onderhoudsafdeling niet langer te zorgen voor uiteenlopende IT-activiteiten zoals software-updates op locatie, maar kunnen ze gebruikmaken van externe toegang via het internet. Voor onderhoud en reparatie kunnen klanten van seca ervoor kiezen om afzonderlijke onderdelen te vervangen door gereviseerde in plaats van nieuwe onderdelen. seca heeft een vervangingsconcept ontwikkeld dat helpt bij de keuze tussen een nieuw of gebruikt onderdeel. Vaak komt hieruit naar voren dat het milieuvriendelijke vervangende onderdeel de juiste keuze is.


Geleverd volgens opdracht

Iedereen draagt een stukje verantwoordelijkheid

Behalve dat wij bij seca ons houden aan de RoHS- en REACH-voorschriften, hebben we ook aandacht voor het verbeteren van de ecologische omstandigheden en de werkomgeving.

seca vermijdt het gebruik van toxische stoffen in alle lakken, plastics en metalen. Geheel in overeenstemming met de RoHS- en REACH-richtlijnen en onze eigen uiterst specifieke vereisten voor materialen en onderdelen die bij de productie worden gebruikt, maken wij geen gebruik van gevaarlijke stoffen.

Intern wordt er door de afdeling voor kwaliteitsborging streng op toegezien dat aan al deze vereisten wordt voldaan en ook vinden er regelmatig inspecties door onafhankelijke instanties plaats.

Ook controleert seca regelmatig of leveranciers zich houden aan het algemene kader en de werkomstandigheden die in inkooprichtlijnen zijn vastgelegd. Hieronder valt alles van continue verbetering op het gebied van de veiligheid op het werk tot een absolute garantie dat er geen sprake is van kinderarbeid, corruptie en discriminatie.

Eén ding staat voor ons als een paal boven water: alles wat seca doet namens het milieu moet er niet alleen op papier goed uitzien, maar moet begrijpelijk en controleerbaar zijn en voor honderd procent in de praktijk worden gebracht.

Meer informatie