Samen de wereld verbeteren

Het kost maar een beetje tijd...

Wie heeft, moet geven aan wie minder heeft. Een stem, een luisterend oor, een helpende hand - tijd. Dat is onderdeel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, die bij seca nadrukkelijk wordt gevoeld. Wij beschouwen de artsen, verplegers en werknemers van medische instellingen die belangeloos hun humanitaire missie vervullen, soms onder de moeilijkste omstandigheden, als de werkelijke helden van onze maatschappij.

Ze helpen zieken. Ze geven kracht aan de zwakken. Ze ondersteunen de ouderen. Ze troosten de rouwenden. Of het nu in de woestijnen van Afrika is of de jungles van Zuid-Amerika, het welzijn van hun patiënten staat bij hen altijd voorop. Hetzelfde geldt voor seca. Als een bedrijf dat wereldwijd actief is, ondersteunen wij met al onze middelen hun buitengewone en vrijwillige toewijding. Dit zijn onder meer giften en hulpgoederen voor liefdadigheidsorganisaties zoals Unicef en het Rode Kruis, maar ook voor particuliere projecten. Hieronder stellen wij een aantal daarvan aan u voor.
 


Giving a future to children with heart disease

 

Surgery is vital for children with a congenital heart defect. But unfortunately, not every region in the world can provide such an operation. The pilot project of the children’s hopsital kinderherzen, under the medical direction of Prof. Schlensak, is a solution to this problem.

In Santa Ana, a town in El Salvador, the mobile rescue unit is to be used for the first time in the winter of 2022/2023. This will allow young children to undergo life-saving surgery despite the poor medical infrastructure in their home country


Mercy Ships in Kameroen

Orthopedische chirurgie om met zekere tred de toekomst tegemoet te gaan

Snelkloppende harten en hoge verwachtingen

Als honderden kinderen zich met hun ouders staan te verdringen op de kade in Douala, Kameroen en wachten op het sein dat ze de loopplank op mogen naar het grote witte schip, dan doet niet de gedachte aan een cruise hun hart sneller kloppen. Hun gretigheid om aan boord van de M/S Africa Mercy te gaan heeft te maken met hun hoop op levensveranderende operaties. Grote tumoren, hazenlippen en gespleten gehemelten, maar vooral misvormde benen en klompvoeten werden van augustus 2017 tot mei 2018 op dit ziekenhuisschip behandeld.

Hoewel soortgelijke misvormingen in de rijke geïndustrialiseerde wereld worden voorkomen of snel operatief worden gecorrigeerd, zijn in de ontwikkelingslanden betaalbare of gratis operaties in de buurt een zeldzaamheid. De hulporganisatie Mercy Ships zet zich in voor deze mensen in deze gebieden, zodat ook zij toegang hebben tot gratis en hoogwaardige gezondheidszorg op ziekenhuisschepen. Medisch deskundigen, waaronder chirurgen, verplegers en medischezorginstructeurs stellen zich vrijwillig beschikbaar. Dat geldt ook voor Stefanie Neeb, fysiotherapeut en manager van het programma voor orthopedische revalidatie aan boord van de M/S Africa Mercy.


Kom op voor Afrikaanse moeders

Afrikaanse vroedvrouwen opleiden tot strijders tegen moedersterfte

Tien op de twaalf...

is het gemiddeld aantal prenatale onderzoeken dat vrouwen in Duitsland ondergaan. Daarbij worden de lengte en het gewicht van de baby berekend en het bloed en de urine van de moeder geanalyseerd. Ouders zien tijdens een echo-onderzoek verwonderd de eerste beweginkjes van hun baby en hun hart gaat sneller kloppen wanneer ze luisteren naar de hartslag van hun ongeboren kindje.

Zo gaat het er in Afrika niet aan toe. Het gemiddeld aantal prenatale onderzoeken is in het algemeen nul. In landen ten zuiden van de Sahara krijgt 70 procent van zwangere vrouwen helemaal geen prenatale zorg. Een op de 36 vrouwen loopt de kans om tijdens de zwangerschap of tijdens de bevalling te overlijden. In de geïndustrialiseerde wereld is dit één vrouw op de 4900.

Nergens in de wereld is de moedersterfte zo hoog als in dit deel van Afrika, met ongeveer 179.000 vrouwen per jaar. Bloeding tijdens de bevalling, een complicatie die kan worden voorkomen door een opgeleide vroedvrouw, is daarbij de meest voorkomende doodsoorzaak.

Om voor dit probleem een duurzame oplossing te kunnen bieden, heeft de hulporganisatie Amref Health Africa een trainingsproject voor vroedvrouwen opgezet, "Stand Up for African Mothers". Een van de vroedvrouwen is Esther Madudu. Ze rondde de training af in 2010 en deelt nu haar kennis met de vrouwen onder haar hoede en met stagiair-vroedvrouwen.


kinderherzen – Fördergemeinschaft Deutsche Kinderherzzentren e.V. in Eritrea

Dit humanitaire project is bedoeld om kinderen met een hartaandoening te helpen

Het hart van een pasgeborene is piepklein, zo groot ongeveer als een walnoot. Helaas kan er ook iets mis mee zijn.

Bijna één procent van alle kinderen ter wereld heeft een aangeboren hartdefect. Zonder behandeling hebben maar heel weinig van die kinderen een kans om te overleven. Sinds eind jaren negentig vliegt kinderhartchirurg Andreas Urban tweemaal per jaar naar Eritrea, waar hij de laatste hoop is voor kinderen met hartproblemen en hun ouders, die vrezen voor het leven van hun kinderen.

Eritrea heeft een bevolking van 6,3 miljoen, waarvan ongeveer de helft kinderen. Het leven voor deze mensen is zwaar, na tientallen jaren van oorlog, terugkerende droogten en door de staat opgelegde verplichtingen zoals onbeperkte militaire dienstplicht voor mannen. Op de door de Verenigde Naties opgestelde Index van de menselijke ontwikkeling staat Eritrea op plek 182 van in totaal 187 landen. Er is onvoldoende medische zorg beschikbaar, met name voor de allerkleinsten. Op de 2,6 miljoen jongens en meisjes jonger dan 14 telt het land vijf kinderartsen, waaronder een kindercardioloog, maar geen enkele kinderchirurg en geen enkele kinderhartchirurg. Een derde van de kinderen is ondervoed, waardoor ze nog vatbaarder zijn voor infecties.

In Eritrea worden elk jaar ongeveer duizend kinderen geboren met een hartdefect. Zonder een operatie komen deze kinderen zeker te overlijden, tenzij ze tot de zeer weinigen behoren bij wie het defect tijdig wordt ontdekt zodat er in het internationaal chirurgisch centrum voor kinderen in Asmara/Eritrea (IOCCA) een levensreddende ingreep kan worden uitgevoerd.


Artsen Zonder Grenzen in Pakistan

Cruciale hulp voor moeder en kind

De overleving van moeder en kind tijdens de bevalling hangt vaak af van een aantal cruciale handelingen. Verloskundige Patricia Günther kent ze allemaal.

Als klein meisje al verbond Patricia Günther met de grootste zorg haar poppen. Vandaag werkt ze met patiëntjes die amper groter zijn, maar ze hebben haar hulp des te harder nodig. De verloskundige is regelmatig op reis voor de humanitaire organisatie "Artsen Zonder Grenzen" en was onlangs nog in Pakistan.

De gezondheidszorg in Pakistan laat nogal te wensen over, met name in conflictgebieden en in afgelegen regio's waar de juiste gezondheidszorg voor vrouwen en kinderen moeilijk te krijgen is. Als gevolg daarvan sterft er in Pakistan ongeveer elk uur wel een vrouw vanwege complicaties bij de zwangerschap of de bevalling, zo meldt "Artsen Zonder Grenzen".

De hulporganisatie is actief in een aantal provincies, waar zij ziekenhuizen heeft en ondersteuning biedt aan zorginstanties door ruimte beschikbaar te stellen voor spoedeisende behandelingen, te assisteren bij bevallingen en pediatrische zorg te verlenen. "Artsen Zonder Grenzen" heeft een vrouwenziekenhuis opgezet in de stad Peshawar. Dat was in juli 2014 de bestemming van Patricia.


WomenforWomen van IPRAS in India

Plastische chirurgie voor vrouwen

WomenforWomen is een non-profitorganisatie van IPRAS (International Confederation for Plastic Reconstructive & Aesthetic Surgery).

De organisatie werd opgericht in 2008 door de artsen Constance Neuhann-Lorenz en Marita Eisenmann-Klein, de huidige voorzitster van IPRAS. Bij het WomenforWomen-netwerk zijn inmiddels 90 specialisten voor vrouwengezondheidszorg vanuit de wereld aangesloten: plastisch chirurgen, arts-assistenten, anesthesisten, fysiotherapeuten en verplegers - die regelmatig tijdens hun vakantie als vrijwilliger meehelpen.

De organisatie is hoofdzakelijk werkzaam in regio's waar vrouwen weinig uitzicht op medische zorg hebben. Behalve dat de medisch specialisten ernaar streven om het fysieke lijden en de ernstige functiebeperkingen iets draaglijker te maken, willen ze ook iets doen aan het uiterlijk van de vrouwen voor meer eigenwaarde. WomenforWomen is ook bezig met het opzetten van lokale opleidingsprogramma's, zoals een verplegeropleiding voor patiënten.


Mission in Tsévié, Togo

Jörg Nitschke- helpt mee in de strijd tegen Buruli-ulcus

Buruli - Buruli ulcus is een afschuwelijke ziekte, die vaak het "zusje van lepra" wordt genoemd, want deze kan ook leiden tot misvorming.

Buruli komt het meest voor onder bewoners van afgelegen dorpen, met name in West-Afrika. De bewoners zijn voor hun persoonlijke hygiëne en het wassen van wasgoed aangewezen op stilstaand water, waar kinderen vaak in spelen. De ziekte wordt veroorzaakt door het mycobacterium ulcerans, een bacterie die door waterinsecten op het platteland wordt verspreid. Net als leprapatiënten worden Buruli-patiënten vaak uit de gemeenschap verstoten. Ongeveer de helft van de ziektegevallen met Buruli ulcus zijn kinderen jonger dan 15 jaar.

De DAHW doet aan voorlichting onder de bevolking en financiert trainingen voor medisch personeel om Buruli vroegtijdig te herkennen en optimalisatie van chirurgische en farmaceutische behandelingswijzen. Mobiele gezondheidsteams reizen naar de verst afgelegen dorpjes, zorgen voor de patiënten en zorgen ervoor dat ernstige gevallen naar het behandelcentrum in Tsévié worden gestuurd. Jörg geeft voorlichting op scholen en marktpleinen. Sinds een semester als student geneeskunde in Marseille spreekt hij vloeiend Frans, de officiële taal van Togo.


Twee revalidatiecentra in India

Waardevolle therapie voor zieke kinderen

Kinderen betekenen alles voor onze toekomst. De Noord-Duitse hulporganisatie sponsort een weeshuis, een school en een aantal voorlichtingscampagnes in het Zuid-Indiase dorp Myladi. Samen met de Hamburgse orthopediespecialist Jürgen Zippel heeft de hulporganisatie een centrum voor kinderorthopedie met een daaraan verbonden revalidatiecentrum opgezet: het Children’s Orthopaedic Centre (COC).

In december 2010 hebben we een donatie gedaan voor het COC om nog meer operaties en therapieën te financieren in deze unieke voorziening in India. Sindsdien worden met succes een voorziening met twintig bedden, een praktijk voor kinderorthopedie, een fysiotherapieruimte en een orthopedische werkplaats gerund.

In 2004 was seca betrokken bij een soortgelijk project van Jürgen Zippel, via de hulporganisatie in de Indiase deelstaat Kerala, waar deze organisatie sinds 1965 de zorg op zich heeft genomen van ongeveer 1500 verweesde, verwaarloosde en gehandicapte kinderen en jongeren. De fondsen werden gebruikt voor de bouw en het onderhoud van een orthopedisch centrum met een bijbehorende revalidatievoorziening.


Commitment in Eritrea

Hulp voor premature baby's

Overleven in Eritrea is vanaf het allereerste begin een uitdaging.

Om de overlevingskansen voor premature baby's te vergroten, verleent de humanitaire organisatie "Hammer Forum e.V." sinds 2003 praktische hulp in een intensive care-unit voor pasgeborenen: Tweemaal per jaar reizen een arts en twee verplegers uit Duitsland als vrijwilliger af naar de Eritrese hoofdstad Asmara om daar mee te helpen op de intensive care-unit voor pasgeborenen. Ze behandelen de patiëntjes en leiden het personeel op. seca heeft in december 2009 alle kosten voor vluchten, accommodatie, zorg, medicijnen en medische uitrusting voor zijn rekening genomen.


Eerste hulp in Jemen

Wondbehandeling voor brandwondenslachtoffers

Er is een hoop werk te doen op de intensive care-unit voor brandwondenslachtoffers in Tiaz in Jemen.

In november 2005 en december 2011 konden wij de hulporganisatie uit Hamm, een stad in Westfalen, blij maken met twee royale donaties voor kinderen met levensbedreigend letsel in door oorlog en rampspoed geteisterde gebieden. Het geld werd gebruikt voor het aanschaffen van benodigdheden en voor speciale behandelingen, en om fysiotherapeuten ter plaatse op te leiden.

seca wil graag zijn dankbaarheid kenbaar maken jegens alle artsen en zorgverleners die hun eigen tijd en inspanningen doneren - en daarvoor vaak hun vakantie opofferen - om dit humanitaire project ook voor de lange termijn in stand te houden.


Kinderen in Cambodja

Campagne voor een nieuwe glimlach

Sinds tijdens de dictatuur onder Pol Pot eind jaren zeventig vrijwel de gehele academische bovenlaag is uitgevaagd, heerst er in het huidige koninkrijk Cambodja een ernstig tekort aan medisch specialisten.

Eén persoon die zich geroepen voelt om te helpen, is Katja Schwenzer-Zimmerer, Zwitserse specialist op het gebied van hazenlippen/gespleten gehemelten. Deze hoogleraar uit Bazel vliegt tweemaal per jaar met een Duits-Zwitsers team voor veertien dagen naar Kampong Cham. Daar opereert ze kinderen met een gespleten lip (hazenlip) of gehemelte, en geeft ze daarmee een nieuwe glimlach. In 2008 financierde seca de opleiding van Cambodjaanse artsen in het hard nodige specialisme plastische chirurgie en reconstructieve chirurgie, met een specifieke donatie aan de hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen).


Een project in de sloppenwijken op de Filipijnen

Hulp voor de allerarmsten

Op de Filipijnen is er slechts één arts op 6570 mensen.
In Duitsland is dit één op 333. Ook als er een arts in de buurt is, dan nog kunnen velen zich geen medische zorg veroorloven.


De organisatie "Ärzte für die dritte Welt" (Artsen voor de derde wereld) is daarom een hulpproject opgestart in de sloppenwijken. Sinds 2005 zijn daar altijd twee Duitse artsen aanwezig die als vrijwilliger tijdens hun vakantie zorgen voor de allerarmsten. Samen met het Filipijnse personeel behandelen ze ongeveer 600 kinderen en volwassenen per week. We waren hiervan zo onder de indruk dat we vanaf december 2007 besloten om dit project van harte te ondersteunen. Met de gift van seca kunnen de maandelijkse kosten voor zaken als medicatie, voedsel, ambulances en de lonen voor de Filipijnse werknemers in de sloppenwijken worden betaald.


Een bijdrage leveren aan de derde wereld

Vrijwillige artsen op locatie

Zo'n 100 van de ongeveer 800 Duitse leden van deze hulporganisatie zijn voortdurend onderweg om mensen over de hele wereld te helpen.

Meestal tijdens hun vakantie, en altijd zonder dat ze ervoor worden betaald. Een voorbeeld hiervan is het voormalige hoofd van de Duitse oogkliniek, Oliver Schütte. Momenteel is hij in Ghana om patiënten te opereren. Ook hij werd geplaatst door de "German Rotary Volunteer Doctors“ (GRVD). Deze non-profitorganisatie organiseert en coördineert de plaatsing van vrijwillige artsen, tandartsen en fysiotherapeuten in ontwikkelingslanden. Een donatie van seca in 2006 kon onder meer worden gebruikt voor de kosten van de vluchten van de vrijwillige artsen naar Afrika en voor medische training op locatie.