seca og miljøbeskyttelse:

Vores røde tekst er hundrede procent grøn

Vores ansvar

Når vi hos seca siger "Intet vejer mere end livet" – så gælder det ikke kun for vores vægte og måleinstrumenter. For os arbejdes der ikke kun for sundheden i lægekonsultationer, på klinikker og plejehjem, men overalt på denne planet.

Det betaler sig at gøre alt, for at holde den sund. Og det nøjagtigt på det samme høje niveau og med hele den energi, der har gjort os til førende på verdensmarkedet i medicinsk vejning og måling.


Med god samvittighed

Grøn bølge til seca-produkter

Sparsommelig brug af råstoffer og ressourcer, sparsommelig med energi.

Alle vores apparater er i overensstemmelse med det europæiske WEEE-direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og RoHS- og REACH-direktiverne til begrænset anvendelse af farlige stoffer og registrering, vurdering, tilladelse og begrænsning af kemikalier. Vi holder os også til EU's beslutning om at forbyde biocidet dimethylfumarat.

Alle akkumulatorer og batterier i apparaterne overholder EF-direktiv 2006/66/EF og indeholder dermed hverken cadmium eller kviksølv. Disse krav lader vi ikke kun kontrollere internt, men også regelmæssigt af uafhængige laboratorier.

Alle seca produkter kan næsten genbruges 100 %. Samtlige komponenter er forsynet med genbrugskoder til genanvendelse og emballagen med det grønne punkt. Emballeringen kontrolleres regelmæssigt og minimeres. Kasserede kundevægte oparbejdes eller bortskaffes korrekt.

Også vores produkters energiforbrug er begrænset til et minimum. Dette sørger intelligente teknologier for, som seca selv har udviklet. Endda i standby-drift, for mange seca produkter er udstyret med den strømbesparende frakoblingsautomatik.


At gå forrest med miljøbeskyttelse

Alt andet ville være affald

Miljøbeskyttelse begynder hos seca ikke først med produktet, men allerede ved dets fremstilling. Fra fabrikshallen til administrationsbygningen. Fra Hamborg til Kina.

Dette kan påvises konkret: For især produktionsstedet i Kina blev frivilligt certificeret i miljøstyring iht. ISO 14001.

Selvfølgelig prioriteres energi- og miljøstyring også højt i Hamborg: hovedsædet er varmeisoleret iht. de sidste nye isoleringsforskrifter og sparer dermed energi og CO2. Varmeanlæggene svarer til den seneste teknologiske udvikling. I produktionshallen opvarmes der med radiatorer i loftet til en optimal varmefordeling og varmeanlægget i hele huset styres med dags- og weekendfrakoblingsprogrammer og temperaturstyring med udvendige følere. Automatiske frakoblingscyklusser for store og små strømforbrugere og en intelligent lysstyring reducerer også et overflødigt energiforbrug. Energiforbruget i virksomheden har kunnet sænkes, takket være denne effektive energistyring.

Der lægges især vægt på affald og især farligt affald: Papir-, glas- og plastaffald sorteres og bortskaffes korrekt. Farligt affald endda påviseligt: Med bortskaffelsesbeviser, der klart dokumenterer og sikrer hvordan, hvor og hvem, der har bortskaffet det.


Spild ikke energien!

Hos seca tænker alle med

Ikke kun seca's enkelte produkter og produktionssteder står for den kontinuerlige reducering af energi- og råstofbehovet, men også hver enkelt medarbejder.

For seca gør det nemt for alle at skifte bilen ud med offentlige transportmidler. For eksempel med tilskud til den kollektive transports abonnementskort, som Proficard. Eller programmet "FahrradSpass", der forbinder miljøbeskyttelse og sundhed med hinanden. Ganske enkelt ved, at medarbejderne bliver belønnet, når de cykler på arbejde.

På arbejdspladserne har det sparsommelige forbrug af råstoffet papir højeste prioritet. Det skrives i e-mails, faxes via pc'en og alle dokumenter gemmes digitalt. Mange processer i ERP eller IT-området er gearet til ikke længere at forårsage skriftlig dokumentation og at klare sig med så lidt energi som muligt.

Sådan er det også med ThinClients (energi- og ressourcebesparende mini-pc'er), som seca i nogen tid har satset på. På denne måde giver moderne og avancerede teknologier mulighed for at fremme miljøbeskyttelsen i virksomheden. Lige til konstruktionsafdelingen, hvor der ikke længere konstrueres og designes ved tegnebordet, men udelukkende på avancerede computere – og hvor alle projektdata administreres digitalt.


I harmoni med naturen

Serviceudbyder med miljøbevidsthed

seca's service er også en service til miljøet. Begyndende med vognparken til emballering af reserveudstyret og til de pågældende reservedele.

Alle varebiler er blevet udskiftet med biler med den nyeste Blue Motion-teknologi. Dette sparer 10 til 15 % brændstof sammenlignet med den almindelige teknologi.

Transportkasserne til udlejningsudstyr, som hører til seca's service, kan selvfølgelig genbruges.

Og med den nye seca 360° wireless teknologi skal mange IT-ydelser, som softwareopdateringer, ikke længere udføres af serviceafdelingen hos os, men kan af seca udføres med fjernbetjening via internettet. seca's kunder har i forbindelse med service- eller reparationsarbejde også mulighed for at give afkald på nye dele, når enkelte komponenter skal udskiftes, og anvende oparbejdede brugte dele i stedet for. Til dette formål har seca udviklet et udskiftningskoncept, der hjælper med beslutningsprocessen vedrørende en ny eller brugt del – og fremviser den: I mange tilfælde går det med en miljøvenligt oparbejdet reservedel.


Leveret som bestilt

Enhver tager deres del af ansvaret

Udover at overholde RoHS- og REACH-direktiverne, er det særligt vigtigt for seca at forbedre de miljømæssige rammebetingelser og at optimere arbejdsvilkårene.

Hos seca lægges der særlig vægt på at undgå giftige indholdsstoffer i lak, plast og metal. Farlige stoffer bliver jf. RoHS- og REACH-direktiverne og ved hjælp af nøje specifikationer af materialer og komponenter, som seca skal bruge til produktionen, udelukket.

Alle disse krav er ikke kun underkastet virksomhedens egen kvalitetssikrings strenge kontrol, men undersøges derudover med regelmæssige mellemrum af uafhængige institutter.

seca sikrer også regelmæssigt inden for rammerne af vores Supply Chain Management, at også de ramme- og arbejdsbetingelser, der kræves i retningslinjerne for indkøb, overholdes af leverandørerne. Fra den kontinuerlige forbedring af arbejdssikkerheden til den absolutte udelukkelse af børnearbejde, korruption og forskelsbehandling.

For én ting er klart: Alt, hvad seca foretager sig i forbindelse med miljøet, må ikke blot lyde godt, men skal være gennemført, være forståeligt og dokumenteret 100 %.

Læs mere

Kontakt.

seca kundeservice.

Du kan kontakte seca, eller en af vores partnere direkte via e-mail-formularen.

For mere kontaktoplysninger, klik her.

Felter, der er markeret med en stjerne (*) er obligatoriske felter. Alle andre oplysninger er frivillige.

Contact Form da

Individual Subject (grey)
standard fields (grey)
Submit field