seca.

Polityka prywatnosci.

1.    Informacje ogólne

Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny internetowej. Ochrona i bezpieczeństwo danych w trakcie użytkowania naszej witryny internetowej są dla nas bardzo istotne. Zobowiązujemy się zatem do ochrony prywatności użytkowników oraz do poufnego traktowania ich danych. Niniejszym chcielibyśmy poinformować Państwa, jakie dane osobowe są rejestrowane w trakcie wizyty na naszej witrynie internetowej i do jakich celów są one wykorzystywane. Ponieważ zmiany w ustawach lub w naszych procesach wewnątrz przedsiębiorstwa mogą wymagać dostosowania treści niniejszego oświadczenia o ochronie danych, prosimy o regularne czytanie niniejszego oświadczenia.
Niniejsze oświadczenie obowiązuje zarówno dla ogólnie dostępnej części witryny internetowej seca, jak i dla chronionego hasłem obszaru logowania podmiotów handlowych, chronionej hasłem bazy licencji seca, jak również obszaru składania podania o pracę online.

2.    Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje, które mogą być wykorzystywane do ustalenia zależności osobistych lub rzeczowych użytkownika. Informacje, za pomocą których nie możemy wyciągnąć wniosków odnośnie użytkownika (chyba, że wiąże się to z nieproporcjonalnym wysiłkiem), np. ze względu na pseudonim lub anonimowość, nie są danymi osobowymi.

3.    Jakie dane są przez nas pobierane i przetwarzane?

Wywołanie żądanych informacji przez użytkownika powoduje zapisanie na naszych serwerach danych rejestrowanych w celu wykonywania usług serwisowych lub zabezpieczenia. Dane te mogą zezwalać na identyfikację użytkownika. Do tych danych należą:
 

  • rodzaj przeglądarki internetowej
  • rodzaj systemu operacyjnego
  • lokalizacja komputera
  • adres IP
  • godzina i data wizyty

O ile dane te nie są przetwarzane w formie anonimowej, natychmiast po zakończeniu sesji zostaną one usunięte.
Pewne usługi serwisowe na stronach internetowych seca mogą wymagać pobierania i przetwarzania danych osobowych. Następuje to wyłącznie za akceptacją ze strony użytkownika oświadczenia o ochronie danych oraz zgody na odpowiednie wykorzystywanie danych.
Dane osobowe użytkownika są zapisywane w bazie danych i wykorzystywane do następujących celów:

Formularz e-mailowy

W przypadku zapytania wysłanego za pośrednictwem formularza e-mailowego, w celu wykonywania danych usług i nawiązywania kontaktu, pobierane są następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.

Baza licencji

W bazie licencji, która jest chroniona hasłem, pobierane są dane osobowe w zakresie rejestracji, pomocy oraz nawiązywania kontaktu w razie pytań odnośnie licencji. Do tych danych należą dane kontaktowe, jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, informacje odnośnie branży i przedsiębiorstwa użytkownika.

Logowanie podmiotów handlowych

Podczas rejestracji w chronionym hasłem obszarze dla podmiotów handlowych pobierane są dane osobowe w celu weryfikacji partnera seca w handlu specjalistycznym. Obejmują one wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła, rejestrację danych kontaktowych jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail oraz informacje o branży i przedsiębiorstwie użytkownika. Dodatkowo istnieje możliwość wprowadzenia komentarza.

Składanie podania o pracę online

Istnieje możliwość złożenia podania o pracę w seca online. W celu przetwarzania podania o pracę pobieramy dane kontaktowe użytkownika, jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz informacje odnośnie najwcześniejszej daty rozpoczęcia pracy i wysokości rocznego wynagrodzenia. Do podania można dodać załączniki oraz wiadomość.
Wykorzystywanie danych osobowych wykraczające poza powyższe czynności nie ma miejsca lub możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody użytkownika. Dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już wymagane w celu zapisania.

4.    Informacja i odwołanie zezwolenia

Seca zapisuje dane użytkownika na okres zgodny z ustawą. Na żądanie informujemy użytkownika, czy i jakie jego dane są przez nas zapisywane. Jeżeli, pomimo naszych starań w zakresie poprawności i aktualności, zapisane zostały nieprawidłowe dane, wprowadzimy odpowiednie zmiany natychmiast na żądanie użytkownika. Jeśli użytkownik żąda usunięcia zapisanych danych, usunięcie następuje niezwłocznie na żądanie użytkownika. Jeśli usunięcie nie jest możliwe ze względów prawnych, następuje blokada określonych danych.
Użytkownik może w każdej chwili odwołać w firmie seca zezwolenie na przetwarzanie i przechowywanie w pamięci jego danych osobowych. W celu odwołania zezwolenia wystarczy wysłanie pisma (w dowolnej formie) lub e-maila do:
seca deutschland
seca gmbh & co. kg.
Medizinische Waagen und Messsysteme
Hammer Steindamm 9-25
22089 Hamburg
Telefon: +49 40 20 00 000
Telefax: +49 40 20 00 00 50
E-mail: info(at)seca.com

W przypadku odwołania przez użytkownika zezwolenia, firma seca usunie wszystkie dane osobowe użytkownika. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku istnieje możliwość korzystania z niektórych usług serwisowych dostępnych na witrynie seca.

5.    Środki zabezpieczające w celu ochrony zapisanych danych

Dane osobowe zapisywane są na specjalnie zabezpieczonych serwerach w Niemczech. Dostęp do nich ma zaledwie kilka upoważnionych osób, które odpowiedzialne są za opiekę techniczną, handlową lub redakcyjną. W celu uniknięcia utraty lub nieuzasadnionego użycia danych podejmujemy kompleksowe czynności zabezpieczające, zarówno techniczne jak i zakładowe, które są regularnie kontrolowane i dostosowywane do postępu technologicznego. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że ze względu na strukturę Internetu możliwe jest naruszenie reguł ochrony danych oraz wyżej wymienionych środków zabezpieczających przez inne osoby lub instytucje będące poza zakresem naszej odpowiedzialności. W szczególności dane nieszyfrowane – również znajdując się w wiadomości e-mail – mogą zostać odczytane przez osoby trzecie. Nie mamy na to żadnego wpływu pod względem technicznym. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za to, że udostępnione przez niego dane chronione są przed nieuzasadnionym użyciem poprzez szyfrowanie lub w inny sposób.

6.    Korzystanie z informacji typu „cookies“

Stosujemy informacje typu "cookies" (tzw. ciasteczka – małe pliki zawierające informacje konfiguracyjne). Służą one w szczególności do ustalenia częstotliwości korzystania z naszej witryny internetowej oraz liczby użytkowników, jak również do ułatwienia wizyty na naszej witrynie. Korzystanie z naszej witryny internetowej możliwe jest również bez plików cookies. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje cookies. Istnieje jednak możliwość deaktywacji funkcji ich zapisywania, bądź skonfigurowania przeglądarki tak, aby informowała użytkownika przed zapisaniem cookies.

7.    Udostępnianie stronom trzecim

Ze względu na przepisy ustawowe, w niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani do udostępnienia danych użytkownika stronom trzecim. Dzieje się tak np. w przypadku podejrzenia przestępstwa lub nieuzasadnionego użycia naszej witryny internetowej. W takim wypadku jesteśmy zobowiązani do przekazania danych użytkownika do odpowiedniego urzędu ścigania przestępstw. Jeżeli seca posłuży się danymi użytkownika w celu wypełnienia zobowiązań stron trzecich względem użytkownika, wynikających z umowy(tzw. przetwarzanie danych na zlecenie), te strony trzecie są zobowiązane do ostrożnego traktowania danych użytkownika, zgodnie z przepisami o ochronie danych, oraz do niewykorzystywania tych danych do własnych celów i do nieudostępniania tych danych stronom trzecim.

8.    Korzystanie z wtyczek społecznościowych

Niniejsza witryna internetowa korzysta z tzw. wtyczek do sieci społecznościowych Facebook, Google +, Twitter i Pinterest, które prowadzone są przez Meta Platforms, Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA oraz Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA.  Wtyczki społecznościowe można rozpoznać za pomocą logo poszczególnych sieci społecznościowych. Po wejściu na nasze strony internetowe przeglądarka nawiązuje poprzez wtyczki społecznościowe bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter i Pinterest. Zawartość każdej wtyczki przekazywana jest przez Facebook, Google, Twitter i Pinterest bezpośrednio do przeglądarki użytkownika, która włącza ją na odwiedzanej stronie internetowej. W związku z tym nie mamy żadnego wpływu na zakres danych pobieranych w ten sposób przez Facebook, Google, Twitter i Pinterest. Zgodnie ze stanem naszej wiedzy są to następujące informacje:

Operatorzy sieci społecznościowych, poprzez podłączenie wtyczek społecznościowych, otrzymują informację, że użytkownik otworzył daną witrynę internetową. Jeśli użytkownik jest jednocześnie zalogowany w jednej z sieci społecznościowej, operator może przypisywać poszczególne wywołania do konta użytkownika w danej sieci społecznościowej. Jeśli ponadto użytkownik dodatkowo nawiąże kontakt z wtyczką społecznościową, tzn. naciśnie przycisk ”Lubię to” lub wyśle komentarz, nastąpi przekazanie odpowiednich informacji do danej sieci społecznościowej. Nawet jeśli użytkownik nie należy do żadnej z wymienionych sieci społecznościowych, sieć może poznać i ewentualnie zapisać adres IP użytkownika za pośrednictwem wtyczki społecznościowej. Szczegóły odnośnie celu i zakresu przetwarzania, pobierania i wykorzystywania danych przez Facebook, Google, Twitter i Pinterest, oraz związane z tym prawa i opcje ustawień można znaleźć w treści poszczególnych oświadczeń o ochronie danych:

www.facebook.com/policy.php
www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
www.twitter.com/privacy
www.about.pinterest.com/privacy

Jeśli są Państwo użytkownikami jednego z wymienionych portali społecznościowych i nie życzą sobie, aby gromadzono informacje o Państwie poprzez naszą stronę oraz przyporządkowywano je do Państwa danych użytkownika tych portali, prosimy wylogować się z danego portalu społecznościowego przed uruchomieniem naszej witryny.
Ponadto istnieje możliwość zarządzania osobistymi preferencjami odnośnie reklamy w oparciu o użytkowanie następującej strony. Wszystkich dostawców można za jednym razem dezaktywować lub aktywować. Opcjonalnie można również zmieniać ustawienia dla poszczególnych dostawców:
http://www.youronlinechoices.com/

9.    Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej Google Inc. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które zapisywane są na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje wytworzone przez plik cookie odnośnie użytkowania naszej witryny internetowej (włącznie z adresem IP) są z reguły przekazywane i zapisywane na serwerze obsługiwanym przez Google, w USA. Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics wyłącznie z rozszerzeniem „_anonymizeIp() dla anonimizacji IP, która gwarantuje skrócenie adresu IP przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, aby zapobiec bezpośredniemu odniesieniu do osoby. Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google wykorzysta te informacje na nasze zlecenie, aby zanalizować korzystanie z witryny przez użytkownika, aby tworzyć dla nas raporty odnośnie aktywności na naszych stronach internetowych oraz aby wykonywać dla nas inne usługi związane z korzystaniem ze stron internetowych oraz Internetu. Adres IP użytkownika przekazany w ramach korzystania z Google Analytics nie zostanie zestawiony z innymi danymi Google. Instalację cookies można zablokować poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w tym przypadku może nie być możliwe wykorzystanie wszystkich funkcji przeglądarki. Ponadto można zablokować rejestrację przez Google danych wytworzonych przez cookie, które powiązane są z korzystaniem z witryny internetowej przez użytkownika, jak również przetwarzanie tych danych przez Google, poprzez pobranie i instalację wtyczki do przeglądarki, którą można znaleźć pod adresem
[ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ].

10.    Google Maps

Niniejsza witryna wykorzystuje Google Maps w celu prezentacji interaktywnych map i tworzenia instrukcji dojazdu. Google Maps to serwis internetowy umożliwiający przeglądanie map, którego właścicielem jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornia 94043, USA. Poprzez korzystanie z Google Maps informacje o użytkowaniu niniejszej witryny wraz z adresem IP oraz adresu (początkowego) wprowadzonego w ramach planowania trasy, mogą być przekazywane Google w USA.
Jeśli użytkownik uruchomi naszą stronę, która zawiera Google Maps, przeglądarka użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Treść map przesyłana jest bezpośrednio przez Google do przeglądarki użytkownika i zostaje przez nią włączona na stronie. W związku z tym nie mamy wpływu  na zakres danych pobieranych w ten sposób przez Google. Zgodnie ze stanem naszej wiedzy są to przynajmniej następujące dane:

  • data i godzina wizyty na danej stronie internetowej,
  • adres internetowy lub URL wywołanej strony internetowej,
  • adres IP,
  • wprowadzony adres (początkowy) w ramach planowania trasy.


Dalsze przetwarzanie i korzystanie z danych przez Google pozostaje poza naszym wpływem i w związku z tym nie możemy ponosić w tym zakresie odpowiedzialności.
Jeśli użytkownik nie chce, aby Google pobierało lub wykorzystywało dane na jego temat za pośrednictwem naszej strony, istnieje możliwość dezaktywacji JavaScript w ustawieniach przeglądarki. W takim przypadku nie można jednak korzystać z mapy.
Szczegóły odnośnie celu i zakresu przetwarzania, pobierania i wykorzystywania danych przez Google oraz związane z tym prawa i opcje ustawień, w celu ochrony sfery prywatnej użytkownika, można znaleźć w treści oświadczenia Google o ochronie danych: www.google.com/intl/de/privacy/privacy-policy.html

11.     Kontakt

Państwa zaufanie jest dla nas istotne. W razie pytań odnośnie ochrony danych prosimy o kontakt z naszymi pełnomocnikami w zakresie ochrony danych (powołanych zgodnie z § 4 f BDSG – niemiecką ustawą o ochronie danych osobowych).

data.privacy@seca.com