Zdrowa redukcja wagi

Opis przypadku

Dane pacjenta

Wiek: 57 lat
Płeć: męska
Wzrost: 1,54 m
Waga początkowa: 99,25 kg
Początkowe BMI: 41,80 kg/m²
Waga końcowa: 67,85 kg
Końcowe BMI: 28,60 kg/m²


Wywiad medyczny / diagnoza

57-letni mężczyzna z cukrzycą typu 2 i zespołem metabolicznym przyszedł do poradni żywieniowej w celu zmniejszenia masy ciała i poprawy zdrowia. Oprócz metforminy do regulowania poziomu cukru we krwi, pacjent również przyjmował lek Vocado i Bisoprolol do obniżenia ciśnienia krwi. Dieta została zmieniona na zróżnicowaną, niskokaloryczną dietę i połącznona ze zwiększoną codzienną aktywnością po powrocie do pracy po długim zwolnieniu lekarskim (dyskopatia).


Wykresy wyników pomiarów

Waga

Waga została zredukowana o 31,00 kg w niewiele ponad rok. Utrata wagi była ciągła.


 • 7 listopada, 2012: 99.25 kg
 • 9 stycznia, 2013: 91.85 kg
 • 13 marca, 2013: 83.90 kg
 • 11 września, 2013: 67.85 kg

Graphs of measuring results

Masa tłuszczowa

Procent masy tłuszczowej równomiernie zmniejszał się przez cały okres. Ostatni punkt pomiarowy znajduje się w normalnym zakresie.


 • 7 listopada, 2012: 43.00 %
 • 9 stycznia, 2013: 38.00 %
 • 13 marca, 2013: 33.00 %
 • 11 września, 2013: 21.00 %

Graphs of measuring results

Masa mięśni szkieletowych

Masa mięśni szkieletowych również spadała przez cały okres, ale w porównaniu do masy tkanki tłuszczowej, zmniejszyła się ona jedynie o niecałe 3,00 kg. Jednakże, biorąc pod uwagę całkowity ubytek masy 31,20 kg, można ten fakt praktycznie pominąć.

 • 7 listopada, 2012: 28,75 kg
 • 9 stycznia, 2013: 28,85 kg
 • 13 marca, 2013: 27,70 kg
 • 11 września, 2013: 26,60 kg

Graphs of measuring results

Body composition chart (BCC)

Zmniejszenie masy tkanki tłuszczowej łatwo jest zaobserwować na BCC. Pacjent zaczyna znacznie poza normalnym zakresem w obszarze otyłości. Punkty pomiarowe stopniowo osiągnąją zakres wysokiej masy mięśniowej. Masa beztłuszczowa (masa mięśni szkieletowych, całkowita woda w organizmie) spadła bardzo nieznacznie, była ona praktycznie zachowana.


Podsumowanie

Utrata wagi umożliwiła redukcję przyjmowanych leków, poprawiła sytuację metaboliczną i tym samym pozwoliła osiągnąć cel terapii.

Pomiary składu ciała za pomocą seca mBCA podkreślają pozytywny przebieg leczenia. Idealna redukcja wagi staje się szczególnie wyraźna na wykresie składu ciała (BCC). Pacjent stracił 31,00 kg w nieco ponad rok. Na tę redukcję składa się stosunkowo niewielka utrata masy mięśni szkieletowych (2,80 kg) i bardzo wysoka utrata względnej masy tłuszczowej (22,30 %). Mała redukcja masy mięśni szkieletowych i znaczna utrata masy tłuszczowej sprawia, że możemy mówic w tym przypadku o zdrowej redukcji wagi.

Pacjent był w stanie poprawić swoją sytuację metaboliczną za po mocą zdrowej redukcji wagi pod względem masy tłuszczowej (coś, co można ocenić za pom ocą mBCA).Niezdrowa utrata wagi

Opis przypadku

Dane pacjenta

Wiek: 37 lata
Płeć: żeńska
Wzrost: 1,76 m
Waga początkowa: 146,40 kg
Początkowe BMI: 47,30 kg/m²
Waga końcowa: 125,70 kg
Końcowe BMI: 40,60 kg/m²


Wywiad medyczny / diagnoza

37-letnia kobieta z cukrzycą typu 2 i znaczną nadwagą (BMI 47,30 kg / m²) ma podwyższony poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1c) do wartości: 9,50 %. W trakcie rutynowego badania pacjentce jest zalecane zwiększenie aktywności fizycznej z jednoczesną zmianą nawyków żywieniowych, w celu normalizacji wartości HbA1c.


Graphs of measuring results

Waga

Pacjentka straciła ponad 20,00 kg w niecałe 2,5 miesiąca.


 • 4 grudnia, 2012: 146.40 kg
 • 14 stycznia, 2013: 131.70 kg
 • 26 lutego, 2013: 125.70 kg

Graphs of measuring results

Fat mass

Jednakże procent masy tłuszczowej spadł nieznacznie, a nawet podwyższył się lekko między styczniem a końcem lutego.


 • 4 grudnia, 2012: 46.70 %
 • 14 stycznia, 2013: 45.50 %
 • 26 lutego, 2013: 45.70 %

Graphs of measuring results

Masa mięśni szkieletowych

Z drugiej strony masa mięśniowa znacznie spadła. W trakcie utraty masy ciała, masa mięśniowa zmniejszyła się o 6,60 kg, co stanowi prawie jedną trzecią całkowitej utraty wagi 20,70 kg.


 • 4 grudnia, 2012: 47.50 kg
 • 14 stycznia, 2013: 42.10 kg
 • 26 lutego, 2013: 40.90 kg

Graphs of measuring results

Body composition chart (BCC)

BCC wyraźnie pokazuje, że nie było możliwe poprawienie składu organizmu z upływem czasu i że utrata wagi musi zostać uznana za niezdrową. Punkty pomiarowe poruszają się w lewo (zmniejszenie FFM), w kierunku niskiej masy mięśniowej, a nie ku dołowi (zmniejszenie FM).


Podsumowanie

Cel terapii został osiągnięty dzięki redukcji wartości HbA1c.

Pomiar składu ciała z seca mBCA, pokazuje jednak, że utrata wagi była zbyt szybka i musi być zaklasyfikowana jako niezdrowa ze względu na znaczną utratę masy mięśniowej. Związane z tym zmniejszenie wskaźnika podstawowej przemiany materii stanowi ryzyko, że waga wróci gwałtownie (efekt jo-jo). seca mBCA jest więc idealnym narzędziem do monitorowania i odkrywania takich nieprawidłowości w przypadkach, gdy leczenie wydaje się być skuteczne.

Informacją uzyskaną z tego przykładu jest to, że cel terapii musi zostać rozszerzony poza wartości HbA1c. Do kontynuacji leczenia, trzeba zalecić zwiększenie aktywności i zmianę nawyków żywieniowych, aby utrzymać masę mięśniową.

Pomiar składu ciała seca mBCA pozwala z biegiem czasu na rozpoznanie niezdrowej utraty wagi; to wymaga skorygowania za pomocą odpowiednich środków, w trakcie jak leczenie jest kontynuowane.