Gezond gewichtsverlies

Casusverslag

Patiëntgegevens

Patiëntgegevens

Leeftijd: 57 jaar
Geslacht: man
Lengte: 1.54 m
Aanvankelijk gewicht: 99.25 kg
Aanvankelijke BMI: 41.80 kg/m²
Uiteindelijk gewicht: 67.85 kg
Uiteindelijke BMI: 28.60 kg/m²


Medische voorgeschiedenis/diagnose

Medische voorgeschiedenis/diagnose

Een 57-jarige man met diabetes type 2 en een metabool syndroom kwam voor voedingsadvies om af te vallen en voor een betere gezondheid. Naast metformine om de bloedsuikerspiegel te regelen, kreeg de patiënt ook Belfor en bisoprolol voorgeschreven om de bloeddruk te verlagen. Het voorgeschreven dieet was een gemengd dieet met minder calorieën in combinatie met een actiever dagelijks leven na een terugkeer naar het werk na een langere periode van ziekteverlof (hernia van de tussenwervelschijf).


Grafieken van de meetresultaten

Grafieken van de meetresultaten

Gewicht
In iets meer dan een jaar viel de patiënt 31 kg af. Er was sprake van continu gewichtsverlies.

 

 • 7 november 2012: 99.25 kg
 • 9 januari 2013: 91.85 kg
 • 13 maart 2013: 83.90 kg
 • 11 september 2013: 67.85 kg

 

Grafieken van de meetresultaten

Vetmassa (FM)
Het aandeel vetmassa nam gedurende de hele periode gaandeweg af. Het laatste meetpunt bevindt zich in het normale bereik.

 • 7 november 2012: 43.00 %
 • 9 januari 2013: 38.00 %
 • 13 maart 2013: 33.00 %
 • 11 september 2013: 21.00 %

Grafieken van de meetresultaten

Skeletspiermassa (SMM)

Gedurende dezelfde periode nam ook de skeletspiermassa af, maar hiervoor betrof de afname slechts iets minder dan 3 kg. Echter, op een totaal gewichtsverlies van 31,20 kg, is dit echter min of meer verwaarloosbaar.

 • 7 november 2012: 28.75 kg
 • 9 januari 2013: 28.85 kg
 • 13 maart 2013: 27.70 kg
 • 11 september 2013: 26.60 kg

Grafieken van de meetresultaten

Lichaamscompositiegrafiek (BCC)

Het verlies van vetmassa is ook goed te zien in de BCC. Bij aanvang liggen de patiëntwaarden ver buiten het normale bereik, in het obese gebied. De meetpunten komen langzamerhand in de buurt van het hoge bereik voor spiermassa. De vetvrije massa (skeletspiermassa, totale hoeveelheid lichaamsvocht) nam amper af, maar bleef nagenoeg ongewijzigd.


Samenvatting

Samenvatting

Dankzij het afvallen kon er met minder medicijnen toe en verbeterde de stofwisseling, waarmee het doel van de therapie werd behaald.

Het meten van de lichaamssamenstelling met behulp van de seca mBCA onderstreept het positieve behandeltraject. Het afgenomen gewicht blijkt met name duidelijk uit de lichaamscompositiegrafiek (BCC): In iets meer dan een jaar raakte de patiënt 31 kg kwijt. Dit gewichtsverlies ging vergezeld van een relatief geringe afname van skeletspiermassa (2,80 kg) en een spectaculaire afname van relatieve vetmassa (22,30%). Vanwege het geringe verlies van skeletspiermassa en het significante verlies van vetmassa kunnen we hier spreken van een gezond gewichtsverlies.

De stofwisseling van de patiënt kon worden verbeterd door middel van een gezonde gewichtsafname wat betreft vetmassa (iets wat kan worden gemeten met de mBCA).Ongezond gewichtsverlies

Casusverslag

Patiëntgegevens

Patiëntgegevens

Leeftijd: 27jaar
Geslacht: vrouw 
Lengte: 1.76 m
Aanvankelijk gewicht: 146.40 kg
Aanvankelijke BMI: 47.30 kg/m²
Uiteindelijk gewicht: 125.70 kg
Uiteindelijke BMI: 40.60 kg/m²


Medische voorgeschiedenis/diagnose

Medische voorgeschiedenis/diagnose

Een 37-jarige vrouw met diabetes type 2 en ernstig overgewicht (BMI 47,30 kg/m²) heeft verhoogde glycohemoglobine (HbA1c)-waarden: 9,50 %. Tijdens een routineonderzoek in de diabeteskliniek krijgt de patiënte het advies om meer te bewegen en tegelijkertijd haar eetgewoonten te wijzigen om zodoende haar HbA1c-waarden op een normaal peil te brengen.


Grafieken van de meetresultaten

Grafieken van de meetresultaten

Gewicht
In iets minder dan tweeënhalve maand raakte de patiënt 20 kg kwijt.

 • 4 december 2012: 146.40 kg
 • 14 januari 2013: 131.70 kg
 • 26 februari 2013: 125.70 kg

Grafieken van de meetresultaten

Vetmassa (FM)
Het aandeel vetmassa nam echter in geringe mate af en nam zelfs iets toe tussen januari en eind februari.

 • 4 december 2012: 46.70 %
 • 14 januari 2013: 45.50 %
 • 26 februari 2013: 45.70 %

 

Graphs of measuring results

Skeletspiermassa (SMM)

Wel deed zich een aanzienlijke afname van spiermassa voor. Gedurende de periode van afvallen nam de spiermassa af met 6,60 kg, iets minder dan een derde van het algehele gewichtsverlies van 20,70 kg.

 • 4 december 2012: 47.50 kg
 • 14 januari 2013: 42.10 kg
 • 26 februari 2013: 40.90 kg

Graphs of measuring results

Body composition chart (BCC)

The BCC clearly shows that it was not possible to improve body composition over time and that the weight loss has to be considered unhealthy. The measuring points move more to the left (reduction in FFM) in the direction of low muscle mass instead of downwards (reduction in FM).


Samenvatting

Samenvatting

Het doel van de therapie werd gerealiseerd door de HbA1c-waarde te verlagen.

Uit de meting van de lichaamssamenstelling met de seca mBCA blijkt echter dat de patiënte te snel was afgevallen als gevolg van een aanzienlijke afname van spiermassa, een afname die om die reden als ongezond moet worden aangemerkt. De hiermee geassocieerde lagere stofwisseling herbergt het risico dat de patiënte weer snel aankomt (jojo-effect). De seca mBCA is daarom het ideale meetinstrument om dergelijke onregelmatigheden te signaleren, ook al lijkt de therapie te zijn aangeslagen.

De informatie uit dit voorbeeld geeft aan dat bij het doel van de therapie verder moet worden gekeken dan alleen naar de HbA1c-waarde. Om te blijven behandelen moet er behalve voor andere eetgewoonten ook aandacht zijn voor het behoud van spiermassa, d.w.z. meer lichaamsbeweging.

Het gebruik van de seca mBCA voor het meten van de lichaamssamenstelling over een bepaalde periode maakt het mogelijk om ongezond gewichtsverlies te signaleren: een voortgezette behandeling vereist gepaste correcties.