Radioterapia i chemioterapia

Opis przypadku

Dane pacjenta

Dane pacjenta

Wiek: 56 lat
Płeć: żeńska
Wzrost: 1,65 m
Waga początkowa: 58,00 kg
Początkowe BMI: 21,30 kg/m²


Wywiad medyczny / diagnostyka

Wywiad medyczny / diagnostyka

56-letnia pacjentka ma raka trzonu macicy. Stosowane jest leczenie łączone z udziałem chemioterapii (taxol i karboplatyna) i radioterapii. W tym procesie, stan żywienia pacjentki ma być monitorowany i w razie potrzeby poprawiony za pomocą żywienia pozajelitowego (PN).


Wykresy wyników pomiarów

Wykresy wyników pomiarów

Waga

Pacjentka traci na wadze po każdej chemioterapii lub radioterapii. Żywienie pozajelitowe po każdym leczeniu uniemożliwia ponowną stabilizację wagi. Poniżej przedstawiono wykres wagi na czas ponad 26 tygodni, w którym dokonano w sumie siedmiu pomiarów.


 • Pomiar 1 (Tydzień 1): 58.00 kg
 • Pomiar 2 (Tydzień 3): 57.50 kg
 • Pomiar 3 (Tydzień 6): 58.50 kg
 • Pomiar 4 (Tydzień 9): 57.50 kg
 • Pomiar 5 (Tydzień 13): 58.50 kg
 • Pomiar 6 (Tydzień 22): 57.00 kg
 • Pomiar 7 (Tydzień 26): 58.00 kg

Graphs of measuring results

Analiza wektorowa impedancji bioelektrycznej (BIVA)

Postęp stanu odżywienia może być obserwowany na BIVA.


 • Pomiar 1: początek chemioterapii
 • Pomiar 2: utrata 0,50 kg, utrata apetytu, początek PN
 • Pomiar 3: 1,00 kg przybyło, PN wstrzymano, początek radioterapii
 • Pomiar 4: utrata 1,00 kg, utrata apetytu, rozwolnienie, początek PN
 • Pomiar 5: 1,00 kg przybyło, przerwanie PN
 • Pomiar 6: utrata 1,50 kg, przerzuty do otrzewnej, początek PN
 • Pomiar 7: 1,00 kg przybyło

Podsumowanie

Podsumowanie

Leczenie raka endometrium u 56-letniej pacjentki wykazuje wyraźne zmiany w stanie odżywienia. BIVA umożliwia dokładne śledzenie i ocenę interakcji leczenia i żywienia pozajelitowego. Po rozpoczęciu leczenia nastąpiła redukcja masy komórkowej ciała. Możliwe było zatrzymanie redukcji dzięki żywieniu pozajelitowemu i masa komórkowa ciała wzrasta ponownie. Wykres BIVA pokazuje ciągłe pogorszenie składu ciała. Nie mogłoby to zostać wykryte używając jedynie pomiaru wagi, to pokazuje konieczność stosowania pomiaru seca mBCA, aby poprawnie ocenić stan odżywienia.

Zmiany stanu odżywienia spowodowane przez chemioterapię i radioterapię można uwidocznić za pomocą seca mBCA, w szczególności poprzez uwzględnienie BIVA; dzięki temu można podjąć odpowiednie środki żywienia pozajelitowego, aby zaoferować pacjentce możliwie najlepszą jakość życia.


Wyniszczenie nowotworowe

Opis przypadku

Dane pacjenta

Dane pacjenta

Wiek: 59 years
Płeć: męska
Wzrost: 1,66 m
Waga początkowa: 69,00 kg
Początkowe BMI: 25,00 kg/m2


Wywiad medyczny / diagnostyka

Wywiad medyczny / diagnostyka

59-letni mężczyzna rasy kaukaskiej cierpiący na raka płuc przedstawia następujący rozwój wagi po usunięciu guza przez „lobektomię“:


 • 14 marca, 2012: 78.00 kg
 • 18 maja, 2012: 69.00 kg

W ten sposób, wykazany jest klinicznie istotny spadek wagi.


Wykresy wyników pomiarów

Wykresy wyników pomiarów

Body Mass Index (BMI)

BMI i masa tłuszczowa lekko wzrosły, ale nieznacznie.


 • Wzrost: 1.66 m
 • Waga: 69.00 kg
 • BMI: 25.00 kg/m2

Graphs of measuring results

Masa tłuszczowa

Wzrost procentu tłuszczu może być wytłumaczony brakiem aktywności fizycznej pacjenta.


 • Masa tłuszczowa (FM): 20.50 kg
 • Procent tłuszczu (FM %): 30.00 %
 • Wskaźnik masy tłuszczowej (FMI): 7.40 kg/m²

Graphs of measuring results

Body composition chart (BCC)

BCC wykazuje spadek masy mięśniowej (utrata wagi, guz i brak aktywności fizycznej).


 • Wskaźnik Masy Beztłuszczowej (FFMI): 17.70 kg/m2
 • Wskaźnik Masy Tłuszczowej (FMI): 7.50 kg/m2

Graphs of measuring results

Analiza wektorowa impedancji bioelektrycznej (BIVA)

Pacjent wyróżnia się na wykresie BIVA z powodu umiejscowienia punktu pomiarowego poza 95-tą elipsą tolerancji, co wskazuje na niską proporcję komórek.


 • Opór R (50kHz): 536.9 Ω
 • Opór Xc (50kHz): 35.9 Ω

Graphs of measuring results

Kąt fazowy

The phase angle value of 3.8° thus lies well below the normal values that apply for him.


 • Kąt fazowy φ: 3.8°

Podsumowanie

Podsumowanie

Ze względu na złe rokowania pochodzące z kąta fazowego rozpoczęto wczesną terapię żywieniową i leczenie wyniszczenia nowotworowego (patrz Fearons International Cachexia Lancet Oncology). Chociaż wartość BMI wydaje się być normalna, utrata masy ciała jest wyraźnie widoczna w składzie jego ciała: zmniejszenie masy mięśniowej i masy komórkowej. W związku z planowaną chemioterapią konieczna jest poprawa i ściśłe monitorowanie stanu odżywienia (patrz Andriejew, Ross) w celu zapewnienia pacjentowi jak najlepszej jakości życia. Bez możliwości dostępu do szybkiego, precyzyjnego i klinicznie precyzyjnego pomiaru składu ciała zalecenie tej terapii nie byłby możliwe.

Pomimo zwyczajnego BMI i wartości masy tłuszczu, seca mBCA wykr yła stan wyniszczenia spowodowany przez chorobę nowotworową, a tym samym pozwoliła na definiowanie terapii żywieniowej.