Lichaamscompositie-
parameters:

Lichaamscompositie-
parameters:

Ontdek wat de meetwaarden van de seca mBCA voor u kunnen betekenen.

Lichaamscompositie- parameters:

De seca mBCA berekent met medische precisie een groot aantal cruciale lichaamscompositieparameters. Een over validatiemulticenterstudie met meer dan 250 proefpersonen met uiteenlopende etnische achtergronden en alleen de beste beschikbare referentiemethoden verifieert de hoge nauwkeurigheid en de reproduceerbaarheid. Hieronder geven we een opsomming van de belangrijkste parameters van de seca mBCA en laten we zien hoe van wezenlijk belang deze zijn voor de alledaagse werkzaamheden op uiteenlopende medische terreinen.


FM/FFM

Vetmassa/vetvrije massa

'

 • Het nauwkeurige medisch onderscheid tussen vetmassa en vetvrije massa is van belang wanneer er sprake is van gewichtsveranderingen. Dit geldt met name voor patiënten met overgewicht en obese en ondervoede.
 • De ontwikkeling van vetmassa is derhalve van belang voor gewichtsbeheersing, op het gebied van diabetologie, ziekenhuisvoeding en de algemene gezondheid.
 • Zo verliest bijvoorbeeld een persoon met een ongezonde stofwisseling en insulineweerstand vrijwel uitsluitend vocht bij aanvang van een afvaltherapie. Dat maakt een afzonderlijke beoordeling van vetmassa zo essentieel om verkeerde interpretaties te voorkomen.
 • Het interpreteren van vetmassa is ook onvermijdelijk bij ondervoede patiënten in vele medische gebieden, zoals oncologie, cardiologie, nefrologie maar ook in de psychologie (anorexia nervosa, boulimie).
 • Een ander belangrijk toepassingsgebied voor het meten en bewaken van vetmassa is dat van de sportgeneeskunde. Hiermee kan de fitheid worden vastgesteld of kunnen oefeningen worden afgestemd.

SMM

Skeletspiermassa

'

 • De ontwikkeling en retentie van skeletspiermassa speelt een belangrijke rol bij ondervoede patiënten, in de sportgeneeskunde en bij het afvallen. De afbeelding laat de afzonderlijke waarden per extremiteit van de patiënten en hun torso zien.
 • De kwantificering van spiermassa is essentieel voor het bewaken van gewichtsveranderingen bij patiënten met overgewicht en obese patiënten.
 • Het is van wezenlijk belang dat de meeste aanwezige spiermassa behouden blijft bij afvallen in het kader van gewichtsbeheersing in dieetprogramma's op het gebied van diabetologie, cardiologie en ziekenhuisvoeding in het algemeen.
 • Met name voor ondervoede patiënten in een sarcopene en cachectische toestand - die veelal binnen de oncologie, cardiologie, nefrologie worden gezien - is voldoende spiermassa van belang voor een lagere morbiditeit en mortaliteit. Sarcopenie en cachexie kunnen ook samenhangen met een psychische aandoening zoals anorexia nervosa of boulimie.
 • Een ander belangrijk toepassingsgebied voor het meten en bewaken van spiermassa is dat van de sportgeneeskunde Hiermee kan de fitheid worden vastgesteld of kunnen oefeningen, fysiotherapie en revalidatie worden afgestemd.

VAT

Visceraal vet

'

 • Hoe hoger de waarde voor visceraal vet, des te groter het risico van cardiometabole aandoeningen. Met de seca mBCA kunnen negatieve trends al vroeg worden gesignaleerd en kunnen geschikte behandelingen en therapieën in gang worden gezet.
 • De eenvoudige en snelle meting van visceraal vet is essentieel bij het inschatten van het cardiometabole risico.
 • Het is daarom een standaardwaarde geworden, vooral bij patiënten met overgewicht en obese patiënten.
 • De medische vakgebieden waar de waarden voor visceraal vet van belang zijn, zijn bariatrie, gewichtsbeheersing, diabetologie, ziekenhuisvoeding, cardiologie en algemene gezondheid.

BCC

Lichaamscompositiegrafiek

'

 • De BCC toont in een grafiek de vetmassa en vetvrije massa, waardoor de lichaamssamenstelling in één oogopslag kan worden geïnterpreteerd.
 • Daarnaast kan aan de hand van een reeks metingen worden vastgesteld of de vetmassa of vetvrije massa heeft bijgedragen tot een gewichtsverandering.
 • Het is daarom een wezenlijk instrument op het vlak van gewichtsbeheersing, diabetologie, cardiologie, general health en algemene gezondheid en ziekenhuisvoeding voor afvallen.
 • Bij ondervoede personen, bijvoorbeeld op het gebied van oncologie,  cardiologie, nefrologie maar ook de psychologie - (anorexia nervosa of boulimie) genereert de lichaamscompositiegrafiek nauwkeurige en belangrijke informatie over veranderingen in de lichaamssamenstelling.
 • Dit helpt bij het vaststellen van de fitheid en bij het afstemmen van fysiotherapie en revalidatie in de sportgeneeskunde.

TBW/ECW

Totaal lichaamsvocht/extracellulair vocht

'

 • De medisch nauwkeurige meting van het totale lichaamsvocht en extracellulair vocht is essentieel op het gebied van de nefrologie om het droog gewicht beter te kunnen beoordelen.
 • Aan de hand van de verdeling van vloeistoffen kan oedeem worden gedetecteerd. Deze toepassing komt veelal voor in de cardiologie en andere disciplines op het vlak van de interne geneeskunde, zoals pneumologie en in de nefrologie bij hepatorenale patiënten, die vaak ook voedingsadvies moeten krijgen.
 • In de sportgeneeskunde is de beheersing van vloeistoffen belangrijk om uitdroging te voorkomen en de individuele prestaties te maximaliseren.
 • Het vaststellen van lichaamsvocht maakt het ook eenvoudiger om gewichtsverlies te interpreteren op het vlak van gewichtsbeheersing, diabetes, cardiologie of de algemene gezondheid, wanneer bij aanvang van een dieet veel vocht verloren gaat, bijvoorbeeld als gevolg van de insulineweerstand.

BIVA

Vectoranalyse van de bio-elektrische impedantie

'

 • De vectoranalyse van de bio-elektrische impedantie (BIVA) genereert informatie over zowel de hoeveelheid lichaamsvocht als de fasehoek (marker voor celmetabolisme).
 • Om die reden wordt met deze analyse de hydratietoestand beoordeeld, wat van belang is in de sportgeneeskunde. Ook kan hiermee met name bij patiënten met een hart- of nefrologische aandoening een teveel aan vocht worden gesignaleerd.
 • Anderzijds biedt het informatie over de voedingsstatus en heeft het zijn nut bewezen op het vlak van gewichtsbeheersing, diabetologie, oncologie, en de psychologie (anorexia nervosa, boulimie).
 • Op het vlak van de algemene gezondheid kunnen aan de hand van de BIVA-metingen patiënten in bepaalde categorieën worden ingedeeld en kunnen hypotheses worden gemaakt, die kunnen worden geverifieerd met speciale aanvullende tests.

PA

Fasehoek

'

 • De fasehoek correleert met de voedings- en functionele (metabole) status van personen.
 • En goede voedingsstatus en een gezonde stofwisseling leiden tot een hoge fasehoekwaarde.
 • Bewezen effectief bij het indiceren van de ernst van aandoeningen, met name op het gebied van oncologie, nefrologie en cardiologie en hiv. 
 • Een lage fasehoek bij op het oog gezonde, jonge personen moet nopen tot een vervolgonderzoek met gedifferentieerde diagnose (bloedonderzoek, enz.).
 • Dit is van belang voor de algemene gezondheid tijdens routinecontroles, maar ook op het gebied van sportgeneeskunde om eventuele uitputting te signaleren.
 • Aangezien lage fasehoekwaarden ook correleren met malnutritie, gelden ze ook als belangrijke psychologische marker (anorexia nervosa, boulimie) of voor ziekenhuisvoeding in het algemeen.