Poprawnie kontrolowana dializa

Opis przypadku

Dane pacjenta

Wiek: 62 lata
Płeć: żeńska
Wzrost: 1,66 m
Waga początkowa: 87,55 kg
Początkowe BMI: 31,40 kg/m²


Wywiad medyczny / diagnoza

62-letnia kobieta z przewlekłą niewydolnością nerek była dializowana przez osiem lat. W ramach tej procedury, sucha masa musi być ustalana na bieżąco. Zwykłe ważenie pozwala określić ilość usuniętej wody, ale nie ma możliwości sprawdzenia, czy ustawienia są poprawne dla pacjentki - jak „sucha“ jest naprawdę sucha masa ciała. Dotyczy to kwestii, czy bilans wodny po dializie jest w normalnym zakresie. W związku z tym skład ciała musi być określony za pomocą seca mBCA.


Wykresy wyników pomiarów

Waga

Zmniejszenie wody ze względu na dializę może być określone na wykresie wagi.


  • Przed: 87.55 kg
  • Po: 86.20 kg

Wykresy wyników pomiarów

Woda pozakomórkowa

Wyniki wody pozakomórkowej pokazują oczekiwane obniżenie.


  • Przed: 18.70 liters
  • Po: 17.40 liters

Wykresy wyników pomiarów

Analiza wektorowa impedancji bioelektrycznej (BIVA)

BIVA pokazuje, że dializa jest prawidłowo ustawiona i dopasowana do pacjentki. Fakt, że pacjentka znajduje się w normalnym zakresie na BIVA oznacza redukcję wody / sucha masa może być oceniona jako „sucha“.


Podsumowanie

Z wykresu pomiaru pacjentki wynika, że oprócz określenia suchej masy, ważne jest również, aby określić skład ciała. BIVA pokazuje, że zmierzona sucha masa może zostać faktycznie uznana za suchą, gdyż pacjentka znajduje się w normalnym zakresie. Ustawienie dializy może być zatem uznane za prawidłowe.

seca mBCA umożliwia pomiar i ocenę suchej masy. W tym przypadku BIVA wskazuje, że ustawienia dializy są poprawne, gdyż pacjentka znajduje się w normalny m zakresie na BIVA.


Nieudana dializa

Opis przypadku

Dane pacjenta

Wiek: 58 lat
Płeć: męska
Wzrost: 1,82 m
Waga początkowa:
112,75 kg
Początkowe BMI: 33,50 kg/m²


Wywiad medyczny / diagnoza

58-letni mężczyzna z przewlekłą niewydolnością nerek był dializowany przez cztery lata. W ramach tej procedury, sucha masa musi być ustalana na bieżąco. Zwyczajne ważenie pozwala określić usuniętą wodę. Kolejnym celem będzie teraz, aby zająć się kwestią, czy sucha masa może być naprawdę oceniona „na sucho“. Aby móc złożyć oświadczenie w tej sprawie, skład ciała musi być określony przy pomocy seca mBCA.


Wykresy wyników pomiarów

Waga

Zmniejszenie wody wskutek dializy można ocenić na podstawie wykresu wagi.


  • Przed: 112.75 kg
  • Po: 111.30 kg

Graphs of measuring results

Woda pozakomórkowa

Pomiary wody pozakomórkowej pokazują oczekiwane obniżenie.


  • Przed: 25.60 liters
  • Po: 24.40 liters

Graphs of measuring results

Analiza wektorowa impedancji bioelektrycznej (BIVA)

BIVA pokazuje, że dializa nie została prawidłowo dopasowana do pacjenta. Fakt, że pacjent znajduje się na zewnętrznej granicy normy BIVA oznacza, że redukcja wody / sucha masa nie może być jeszcze oceniona jako „sucha“.


Podsumowanie

Z wykresu pomiaru pacjenta wynika, że oprócz określenia suchej masy, ważne jest również, aby określić skład ciała. BIVA może być stosowana do wykazania, że zmierzona sucha masa nie może być uznana za suchą, gdyż pacjent znajduje się jeszcze na zewnętrznej krawędzi zakresu prawidłowych wartości wykresu BIVA zdrowego pacjenta.

Pomiar seca mBCA umożliwia ocenę suchej masy. W tym przypadku BIVA pokazuje, że dializa nie jest jeszcze prawidłowo dopasowana, gdyż pacjent znajduje się w najbardziej zewnętrznej granicy prawidłowego zakresu.