seca mVSA

Monitor do szybkiej kontroli parametrów życiowych (typu „spot-check”) dla lepszej oceny stanu zdrowia

Aparat seca mVSA 535 to pierwszy na świecie monitor typu „spot check” łączący możliwość wykonywania pomiarów klasycznych parametrów życiowych oraz analizy impedancji bioelektrycznej (ang. bioelectrical impedance analysis, BIA). W trakcie jednego pomiaru można zatem

zmierzyć wartość czterech parametrów życiowych

  • ciśnienia tętniczego (NIBP)
  • wysycenia krwi tlenem
  • tętna
  • temperatury

przeprowadzić analizę impedancji bioelektrycznej oceniającej

  • masę tkanki tłuszczowej
  • masę tkanki mięśniowej
  • ilość wody w organizmie
  • kąt fazowy

Pozwala on użytkownikowi na pomiar większej liczby parametrów podczas rutynowej kontroli oraz na zwiększenie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych poprzez skojarzoną analizę oznaczeń BIA oraz parametrów życiowych. Wysoce wydajne oprogramowanie łączy się z każdą siecią i zapewnia bezbłędną transmisję wszystkich wyników pomiarów do systemu elektronicznej dokumentacji medycznej. Nasza usługa integracyjna pozwala na indywidualną, zgodną z zapotrzebowaniem integrację systemu z Państwa infrastrukturą informatyczną, co pozwala na optymalizację wykonywanych codziennie rutynowych pomiarów. Aparat seca mVSA stanowi element serii bezprzewodowych produktów seca 360° wireless, co gwarantuje automatyczne przekazanie wartości wzrostu i masy ciała do urządzenia z kompatybilnych wag i systemów pomiarów długości (wysokości) ciała. Dodatkową zaletą jest automatyczne obliczanie wartości BMI.


Vital signs

Contact.

Jak możemy Ci pomóc?

Za pomocą formularza wiadomości e-mail można nawiązać bezpośredni kontakt z seca lub jednym z naszych partnerów. Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe. Pozostałe dane są opcjonalne.

mVSA Microsite

Individual Subject (grey)
standard fields (grey)
Submit field