Vores bedste!

Morgendagens hightech-produkter allerede i dag.

seca 360° wireless er det mest innovative og teknisk avancerede produktsystem af sin art i hele verden. Et netværk med utallige anvendelsesmuligheder: Med softwaren seca analytics 115 til diagnosehjælp og seca emr flash 101 til integration af de trådløse produkter i Patient Data Management Systemer (EMR). Dermed udføres måling og vejning i en helt ny liga. Fleksibelt opstillede vægte og længemålingssystemer fra seca kommunikerer trådløst med så mange pc'er WLAN-printere og ethvert EMR, du ønsker: Højtudviklede teamplayere, der modtager, sender, behandler og udskriver data digitalt. Du sparer kostbar tid ved målingen og dokumentationen og undgår menneskelige fejlkilder. Derudover får du tidligt oplysninger om mange af dine patienters sygdomme og sygdomsforløb og kan vurdere sundhedstilstanden mere differentieret end nogensinde før. seca 360° wireless produktsortimentet er i øjeblikket "state of the art" inden for medicinsk teknologi. Udpræget smart. 

seca 360° wireless:

Et overblik over syv fordele!

Trådløs kommunikation i stedet for kabelforbindelser.

Rumlig fleksibel opstilling af systemkomponenterne.

Egen trådløs seca-sikkerhedsprotokol til nem og hurtig opkobling af apparaterne i seca 360° wireless netværket.

Papir- og fejlfri overførsel af målte værdier.

Softwaren seca analytics 115 til diagnosehjælp til en kvalificeret vurdering af patientens sundheds- og ernæringstilstand.

Grafisk visning af målte værdier og sammenligning med standardværdier – elektronisk og som overskuelig udskrift i DIN A4-format.

Softwaren seca emr flash 101 til direkte overførsel af de målte værdier til et EMR.


seca 360° wireless:

Dit netværk er der altid for dig!

Teknisk fremskridt skal ikke overbebyrde os, men gøre livet lettere. Så praktisk er det: Med seca 360° wireless kobler hvert produkt sig sikkert og automatisk på nettet, når det tændes. Dette sørger secas egen trådløse protokol for. Det fortsætter højt automatiseret og ukompliceret. Her kan selv en intetanende bruger ikke gøre noget forkert under betjeningen!

Det rigtige

til ethvert behov:

Det trådløse seca 360° wireless netværk findes i tre versioner.

  • Lille netværk: seca 360° wireless produkterne overfører dine data direkte til en trådløs 360° wireless printer.
  • Mellemstort netværk: Med seca 360° wireless USB-adapteren modtager din pc alle målte værdier direkte fra det trådløse netværk, så du kan analysere dem med seca-softwaren seca analytics 115.
  • Stort netværk: Flere seca 360° wireless produkter og computere danner et rumligt integreret netværk. Hvis der findes et Patientdatamanagementsystem (EMR), kan seca 360° wireless netværket få adgang til det, og stille vægt og højde og andre analyser til rådighed direkte som PDF-fil