Nemmere bliver det ikke!

Send værdier for højde og vægt trådløst til ethvert program du ønsker.

Trin 1:

Download seca emr flash 101 gratis.

Trin 2:

Download seca keyboard modulet gratis.

Trin 2:

Konfigurer selv og send til ethvert program
Uden programmering. Uden forkundskaber. Uden stress.

Download her


Et skridt foran fremtiden:

Direkte EMR-integration.

Ingen anden producent af vægte og længdemålingssystemer tilbyder i øjeblikket trådløs overførsel af målte værdier til et EMR. På markedet fås udelukkende løsninger med kabler via USB eller et RS232-interface, der overfører den målte værdi i f.eks. Excel-filer. Derudover er en direkte forbindelse til Patient Data Management Systemer for det meste kun muligt med en masse programmering. Ikke hos seca!

Direkte EMR-integration findes kun hos seca.

I mål med to downloads!

En programmeringsgrænseflade, den såkaldte API (Application Programming Interface), der stilles til rådighed, giver mulighed for individuel moduludvikling i enkle programmeringstrin til netop dit EMR.

seca har allerede på nuværende tidspunkt udviklet softwaremoduler til nogle EMR'er og standardprotokoller (f.eks. HL7, GDT), hvor 80 % af programmeringstrinnene allerede er udført. For at integrere produkterne i dit hospital eller din lægepraksis, er lidt support fra den pågældende EMR-udbyder, eller den kompetente IT-afdeling, tilstrækkelig.

Softwaren seca emr flash 101, API og modulerne får du stillet til rådighed gratis.

Du finder udførlige oplysninger om softwaren og API eller modulerne i de relevante whitepapers og manualer på downloadsiden. Hvis du har yderligere spørgsmål om softwaren, hjælper din forhandler dig til enhver tid gerne videre!


EMR-integration er fremtiden

inden for medicinsk teknologi.

Effektivitetsforbedring, tidsbesparelse, undgåelse af manuelle overførselsfejl: de trådløse seca 360° wireless produkter*, der overfører dine måleresultater direkte til et PDMS er fremtiden inden for medicinsk teknologi. De giver mulighed for, at du kan tage dig bedre af det væsentlige – patientens velbefindende. Derfor bliver elektronisk registrering af målte værdier en pligt i stadig flere lande.

Den amerikanske lovgiver foreskriver f.eks., at fra 2014 skal patientdata administreres digitalt og fysiologiske grundlæggende parametre, som vægt og højde, skal gemmes elektronisk i en patientdatabase**.

Nemt, effektivt

og gratis!

Nu er medicin et stort skridt videre uden ekstraomkostninger. Du kan downloade softwaren seca emr flash 101 med intuitiv betjening til direkte overførsel af dine målte værdier til dit PDMS gratis her. Så er en entydig tildeling af måledataene til det pågældende patient-id sikret på få sekunder. En yderligere fordel er softwarens Auto-send-funktion, som resultaterne kan indstilles med direkte i EMR ved at omgå flash-brugergrænsefladen.


* Med seca emr flash 101 version 1.1. er datamodtagelse fra seca-apparater med seriel grænseflade (RS232) mulig.

** American Recovery and Reinvestment Act (ARRA)-HITECH provisions of Meaningful Use as specified by HIT Standard 170.302.

EMR = Electronic Medical Record